ObjectiuBCN – Escola de Blues de Barcelona

De ObjectiuBCN – Escola de Blues de Barcelona

El tema escollit per al meu treball al curs ObjectiuBCN és el que passa amb la culura en temps de cirssis. Un bon exemple és aquesta escola singular nascuda a Nou Barris just previ inici de la crissis, a pesar de tot allà estan i més a tope que mai!