Revelat de pel·lícula de color amb procés de blanc i negre

Pertit artícle on explico cóm revelar les pel·licules de color (C41) amb químics i procediments de pel·lícula blanc i negre. Amb els resultats!

Anuncis