HomeDev#133 – Leica m6 – Kodak Plus-X pan film de 1985

Ahir pre primera vegada vaig fer-me els meus rodets. Això mola, però el més curiòs és que vaig fer servir una bobina de Kodak Plus-X Pan Film que vàren regalar-me i aquesta película te data de caducitat del 1985!! Es un B/N de sensiblitat 125, però disparan’t-lo a iso 25 o 50 s’aconsegueixen resultats com els d’aquest àlbum. Mola!